• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa
im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Realizując całoroczny projekt edukacyjny "Włącz EKO myślenie" uczniowie klas IV - VIII  wysłuchali wykładu dr Zdzisława Bernackeigo na temat obiegu wody w przyrodzie.  Dr Bernacki jest emerytowanym pracownikiem Polskiej Akademii Nauk. Kilkukrotnie gościł w naszej szkole i prowadził warsztaty z zakreu edukacji ekologicznej. Dzisiejszy wykład poruszał tematykę stanów skupienia wody oraz szeroko pojętego obiegu wody w przyrodzie. W pierwszej części omówiono funkcje, jakie woda pełni w organiźmie człowieka. Jest ona potrzebna do prowadzenia procesów życiowych, metabolizmu, termoregulacji, oczyszczania czy tyranspotru . Jest odpowiedzialna za odprowadzanie szkodliwych produktów przemiany materii.  Dr Bernacki omówił również zasoby wody, dostepne na świecie. 97% zasobów stanowi woda słona. Człowiek wykorzystuje zasoby wód podziemnych, które odnawiają się w róznym czasie, zgodnie z zasadą 'im głębiej położony poziom wodonośny, tym dłuższy czas jego odnawiania'. Poznaliśmy również składniki bilansu wodnego. Znaczącą rolę odgrwa w nim szata roślinna i krajobraz. Większa ilość zadrzewień przyczynia się do wzrostu wigotności gleby w okolicy. Roślinność pozytywnie wpływaja na zatrzymanie wody. Urozmaicanie krajobrazu przez wprowadzanie zadrzewień śrópolnmych wprowadził gen Dezydery Chłapowski. Do dziś jego działąność jest ceniona i stanowi inspirację wspólczensnych badań naukowych. Zasoby wody słodkiej cały czas się zmniejszają. Niestety współczeny świat w coraz większym stopniu odczuwa skutki jej niedoboru. Wyjściem z tej sytuacji jest racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 

Mirosława Kajoch 

 

 ber 2

ber3

ber4

ber5

ber6

 

 

facebook