• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa
im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

272274915 457613279404396 5807283562749381770 n

W dniach 3-4 luty 2022 rok, na terenie Szkoły Podstawowej w Głuchowie  uczniowie klas 1-4 uczestniczyli w programie profilaktycznym „Cukierki”.

Program CUKIERKI jest adresowany głównie dla dzieci klas 1-4 Szkoły Podstawowej.   Jest to odpowiedni czas w rozwoju dziecka   na zrealizowanie programu, gdyż posiada ono jeszcze naturalne bariery ochronne przed substancjami psychoaktywnymi. Zadaniem dorosłego jest wspierać dziecko na tym poziomie rozwoju osobowości.

Odbyty program miał charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie sytuacjom dysfunkcyjnym  w życiu dziecka zanim się takie pojawią. Zajęcia przybliżały uczniom podstawowe informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Program kształtował umiejętności troski o własne bezpieczeństwo  w relacjach z innymi, uczy postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi oraz współpracy, jako formy zapobiegania zachowaniom agresywnym. Przeprowadzony  program dostosowany jest do okresu rozwojowego dzieci, nie dostarcza zbyt dużej ilości informacji o charakterze wzbudzającym ciekawość i chęć eksperymentowania - wymową programu była przestroga. Ogromną zaletą programu jest poruszenie problematyki dzieci charakteryzujących się izolacją i trudnościami emocjonalnymi.

Program profilaktyczny „CUKIERKI” oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Celem programu było:

 • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
 • umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
 • nauka odróżniania dopuszczalnych (bezpiecznych) i niedopuszczalnych zachowań w relacjach z innymi;
 • nauka współpracy jako formy zapobiegania zachowań agresywnych;
 • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
 • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych oraz takich, które próbują nadużyć zaufanie dziecka;
 • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach mających miejsce na terenie szkoły

Program został  przeprowadzony w każdej grupie klasowej osobno. 

W poniedziałek 07-02-2022 roku w ramach programu „CUKIERKI” zostało zorganizowane spotkanie prowadzącego zajęcia z rodzicami uczniów klas 1-4 w celu omówienia zajęć jakie odbyły się z uczniami. 

 

Beata Korbik

260659117 1000977594163582 6846356480950802677 n

270663925 1225555897976014 8153214178470700449 n

272918413 319780920098769 502957633550900269 n

facebook