• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa
im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Rok szkolny 2023/2024

Kółko muzyczne

Kółka rozwijające umiejętność uczenia się w klasach I-III

Kółko rozwijające umiejetność uczenia się w klasie IV

Kółko rozwijające umiejętności matematyczne w kl. VIII

Kółko rozwijające umiejętności redakcyjne dla kl. V

Kółko języka angielskiego w kl. VI 

Zajęcia w ramach doradztwa zawodowego w kl. VII i VIII

Szkolny Klub Sportowy

Zajęcia przygotowujące do E8

Wychowanie do życia w rodzinie 

 Koło przyrodnicze kl IV

 

 

Rok szkolny 2019/2020, 2020/2021

Zajęcia dodatkowe w I półroczu roku szkolnego 2019/2020 oraz w roku szkolnym 2020/2021.
Harmonogram zajęć z projektu 'Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów'

facebook