• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa
im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

04.09.2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

26.09.2023

Zebranie z rodzicami

14.10.2023

Dzień Edukacji Narodowej

11.11.2023

Narodowe Święto Niepodległości

21.12.2023

Poinformowanie uczniów o ocenach przewidywanych

22.12.2023

Spotkanie opłatkowe- uroczystość szkolna

23.12.2023

31.12.2023

Przerwa świąteczna

6.01.2024

Święto Trzech Króli

30.01.2024

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

30.01.2024

Zebranie z rodzicami

12.02.2024 -

25.02.2024

Ferie zimowe

27.02.2024

Zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowujące I półrocze

03.2024

Rekolekcje szkolne

28.03.2024-2

2.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

15.04 2024

EUREKA – II Powiatowy Turniej Interdyscyplinarny

14.05.2024

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

15.05.2024

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

16.05.2024

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

6-10.05.2024

Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2023/2024 zgodnie z WSO.

14.05.2024

Zebranie z rodzicami

30.05.2024

Boże Ciało

18.06.2024

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

21.06.2024

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć : 13 października 2023r., 15 kwietnia,

2 maja, 14,15,16 maja – egzaminy ósmoklasisty 2024r., 31 maja 2024r.

facebook