• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa
im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Głuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa w Głuchowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 •  część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 •  dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 •  część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 • w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 •  niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 •  nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności

Wyłączenia

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoła Podstawowa w Głuchowie
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 518 630 886

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoła Podstawowa w Głuchowie
 • Adres: ul. Kościańska 28/30, 64-020 Czempiń
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 518 630 886

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Głuchowie ul. Kościańska 28/30 64-020 Czempiń, zapewnia obsługę osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób poruszajacych się na wózkach inwalidzkich. Na parkingu przed wejściem do budynku szkoły wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, którym osoba z niepełnosprawnością powiadamia pracownika obsługi o swojej obecności. Pracownik obsługi pomaga osobie z niepełnosprawnością w dotarciu do sekretariatu szkoły. Sekretarz szkoły udziela w/w osobie wszelkich niezbdenych informacji oraz  pomocy w załatwieniu sprawy. Pracownik obsługi pomaga osobie z niepełnosprawnością w poruszaniu się po terenie szkoły oraz opuszczeniu budynku.

Budynek szkoły wyposażony jest w podjazd (rampę) umożliwiającą dostanie się do budynku szkoły. Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim swobodnie może poruszać się po holu. Swobodnie przemieści się do  gabinetu Dyrektora Szkoły, sekretariatu, sali lekcyjnej oraz świetlicy szkolnej, znajdujących się na parterze. Na drzwiach widnieją  kontrasowe nalepki z nazwami i numerami sal oraz adekwatne oznaczenia  w języku brajla. Szkołą wyposażona jest w kontrastowe strzałki informujące jak można dotrzeć do wybranego miejsca. W szkole znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jest wyznaczone specjalne miejsce postojowe do wózka inwalidzkiego. 

Niezależnie od przepisów, każdy pracownik Szkoły Podstawowej w Głuchowie ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie z niepełnostrawnością. 

facebook