• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Wstęp

Szkoła Podstawowa w Głuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U z 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spgluchowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2006-07-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: Ostatnia znacząca aktualizacja wykonana 10 stycznia 2021 r. Pozostałe aktualizacje dokonywane są na bieżąco.

Podmiot: Szkoła Podstawowa w Głuchowie; Głuchowo ul. Kościańska28/30; 64-020 Czempiń; NIP: 785-127-98-27

Adres strony internetowej: www.spgluchowo.pl

Status zgodności: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie, linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych, część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data sporządzenia: 2021 – 02 – 05

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy: Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Głuchowie ul. Kościańska 28/30 64-020 Czempiń, zapewnia obsługę osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób poruszajacych się na wózkach inwalidzkich. Na parkingu przed wejściem do budynku szkoły wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, którym osoba z niepełnosprawnością powiadamia pracownika obsługi o swojej obecności. Pracownik obsługi pomaga osobie z niepełnosprawnością w dotarciu do sekretariatu szkoły. Sekretarz szkoły udziela w/w osobie wszelkich niezbdenych informacji oraz  pomocy w załatwieniu sprawy. Pracownik obsługi pomaga osobie z niepełnosprawnością w poruszaniu się po terenie szkoły oraz opuszczeniu budynku.

Budynek szkoły wyposażony jest w podjazd (rampę) umożliwiającą dostanie się do budynku szkoły. Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim swobodnie może poruszać się po holu. Swobodnie przemieści się do  gabinetu Dyrektora Szkoły, sekretariatu, sali lekcyjnej oraz świetlicy szkolnej, znajdujących się na parterze. Na drzwiach widnieją  kontrasowe nalepki z nazwami i numerami sal oraz adekwatne oznaczenia  w języku brajla. Szkołą wyposażona jest w kontrastowe strzałki informujące jak można dotrzeć do wybranego miejsca. W szkole znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jest wyznaczone specjalne miejsce postojowe do wózka inwalidzkiego. 

Niezależnie od przepisów, każdy pracownik Szkoły Podstawowej w Głuchowie ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie z niepełnostrawnością. 

 

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.spgluchowo.pl/deklaracja-dostepnosci.html